FARMACOLOGIA EN CURES INTENSIVES

Coneix i interioritza les cures específiques que requereix un pacient per a una correcta actuació. La Millor Formació i Metodologia per a cada alumne a SalusPlay.

30 horas  
Ver CRÉDITOS CFC

Compártelo en:

FECHA INICIO

1 de abril de 2024

FECHA FIN

30 de abril de 2024

ACREDITADO PARA

Enfermería

65,00 €

Contenidos

Continguts teòrics:

Tema 1. Conceptes bàsics en farmacologia.
Tema 2. Seguretat a l'administració.
Tema 3. Fàrmacs dús més freqüents a lauci; fàrmacs del SNC.
Tema 4. Fàrmacs dús més freqüents a lauci; fàrmacs cardiovasculars.
Tema 5  Fàrmacs dús més freqüents a lauci; farmacologia en alteracions respiratòries.
Tema 6. Fàrmacs dús més freqüents a lauci; tractament antibiòtic a UCI.
Tema 7. Fàrmacs dús més freqüents a lauci; farmacologia en alteracions hematològiques.
Tema 8. Fàrmacs dús més freqüents a lauci; farmacologia en alteracions digestives.
Tema 9. Antídots i fluidoteràpia.
Tema 10. Medicaments perillosos.

 

El contingut teòric de cada tema estarà compost per:

 • Apunts complets en format web. Apunts complets en format pdf descarregable.
 • Apunts resumits.
 • Podcast o enregistraments dàudio mp3.
 • Vídeos o classes multimèdia mp4.

Profesores

MSc. ARANTXA YAGÜE PERANDRÉS

Profesora

MSc. ARANTXA YAGÜE PERANDRÉS
 • Graduada en Enfermería.
 • Máster en “cures d’infermeria al Malalt crític”.
 • Máster en Urgencias y Emergencias.

MSc. ELENA GUZMAN UNAMUNO

Profesora

MSc. ELENA GUZMAN UNAMUNO
 • Diplomada en Enfermería.
 • Máster en Cuidados Críticos y Emergencias.
 • Amplia experiencia como docente de Enfermería.

MSc. MERITXELL ROIG FERRÉ

Profesora

MSc. MERITXELL ROIG FERRÉ
 • Grau en Infermeria Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Màster malalt crític i emergències.
 • Màster en infermeria d urgències, emergències i catástrofes.

MSc. NOELIA RODRÍGUEZ PÉREZ

Profesora

MSc. NOELIA RODRÍGUEZ PÉREZ
 • Graduada en Enfermería con Premio Extraordinario de final de estudios.
 • Máster en Cuidados de Enfermería al Enfermo Crítico.
 • Máster en “Cures d’Infermeria al Malalt Crític”.

MSc. MANUELA BONILLO CABALLERO

Profesora

MSc. MANUELA BONILLO CABALLERO
 • Diplomada Universitaria en Enfermería.
 • Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias.
 • Máster en gestión de Enfermeria en Práctica Avanzada en la atención al paciente crónico.
 • Miembro de la comisión de Calidad Asistencial, responsable del proyecto de Úlceras por Presión.

MSc. PATRICIA TOMÁS CANTOS

Profesora

MSc. PATRICIA TOMÁS CANTOS
 • Diplomada Universitaria en Enfermería.
 • Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería.
 • Amplia formación en eventos relacionados con los cuidados intensivos.

MSc. LAIA ORELLANA MUÑOZ

Profesora

MSc. LAIA ORELLANA MUÑOZ
 • Diplomada en Enfermería
 • Máster de asistencia integral en Urgencias y Emergencias.
 • Máster en atención de Enfermería a personas con problemas cardiacos.
 • Máster en cuidados especializados de Enfermería de Urgencias

MSc. LYDIA GALLEGO AGUIRRE

Profesora

MSc. LYDIA GALLEGO AGUIRRE
 • Diplomada en Enfermería
 • Máster en curas de Enfermería en el paciente crítico y máster en Gestión y Liderazgo
 • 20 años de experiencia en la unidad de Medicina Intensiva

Objetivos

Objectius generals:

 1. Ser capaç d'administrar d'una manera segura i eficient els fàrmacs utilitzats en una unitat de cures intensives.


Objectius específics:

 1. Ser capaç de diferenciar els conceptes bàsics de farmacologia, inclosa la farmacocinètica i farmacodinàmica.
 2. Ser capaç de desenvolupar unes pràctiques segures a l'administració de medicaments en una unitat de cures intensives.
 3. Ser capaç de gestionar els fàrmacs del sistema nerviós central en una unitat de cures intensives.
 4. Ser capaç de gestionar els fàrmacs cardiovasculars utilitzats en una unitat de cures intensives.
 5. Ser capaç d'administrar els principals antibiòtics utilitzats en una unitat de cures intensives.
 6. Ser capaç d'administrar els fàrmacs utilitzats en alteracions hematològiques en una unitat de cures intensives.
 7. Ser capaç de gestionar els fàrmacs utilitzats en patologies digestives en una unitat de cures intensives.
 8. Ser capaç de demanar els antídots i la fluidoteràpia en una unitat de cures intensives.
 9. Ser capaç d'administrar de manera segura els medicaments més perillosos en una unitat de cures intensives.

Herramientas en el Campus Virtual

Foros

Lugar público donde podrás realizar preguntas e iniciar conversaciones sobre los contenidos del curso.

Mensajería interna

Podrás ponerte en contacto con el profesor o con otros alumnos, mediante mensajes internos..

Calificaciones

Sección útil para visualizar las notas obtenidas durante los ejercicios de los distintos módulos.

Encuesta fin de curso

Con el fin de mantener el compromiso de mejora continua, recomendamos que cumplimentes la encuesta de calidad al finalizar el curso.

Requisitos técnicos

Requisits tècnics:

 

01. Ordinador amb accés a Internet.
02. Adreça personal de correu electrònic.

Evaluación

Serious Games

SERIOUS GAME

L'avaluació del curs es farà mitjançant el nostre Innovador joc "Salus Game"

Per superar el joc i aprovar el curs hauràs de superar 10 NIVELLS i EL REPTE FINAL.

Per superar els diferents nivells, podràs obtenir fins a 10 comodins. Per obtenir cadascun dels comodins, hauràs de visualitzar un vídeo corresponent als diferents temes del curs i contestar correctament una pregunta relacionada.

Cada nivell té 5 preguntes que hauràs de contestar correctament de manera consecutiva. Aquestes preguntes es poden presentar en format text o imatge. Les preguntes i les possibles respostes es presenten de manera aleatòria.

Si falles una pregunta dins un nivell i no tens o no vols utilitzar un comodí, hauràs de començar el nivell des de la primera pregunta. En cas d'utilitzar un dels comodins, podreu continuar el joc en la pregunta en què el vau deixar.

A la pantalla final hauràs de respondre diferents preguntes fins que completis la barra denergia.

Podeu comprovar les característiques del joc Salus Game a través del següent videotutorial; https://youtu.be/EbLfedpKztA

 
Hem sol·licitat l'acreditació CFC per a Infermeres. Un cop superat el curs i si després de ser avaluat pel Consell Basc de Formació Continuada de les Professions Sanitàries li atorga un nombre de crèdits CFC, s'emetrà el DIPLOMA ACREDITATIU amb acreditació CFC que serà allotjat al teu perfil personal de SalusPlay. Se t'enviarà un email quan es pugi el teu Diploma explicant-te com descarregar-te'l.

Opiniones

Debes iniciar sesión para poder opinar sobre este curso.

Confian en nosotros