VENTILACIÓ MECÀNICA I EL PACIENT CRÍTIC RESPIRATORI

23 horas  
Ver CRÉDITOS CFC

Compártelo en:

FECHA INICIO

1 de octubre de 2024

FECHA FIN

31 de octubre de 2024

ACREDITADO PARA

Enfermería

65,00 €

Contenidos

Contenidos teóricos: 

 • Tema 1. Record Anatomofisiològic del Sistema Respiratori
 • Tema 2. La insuficiència Respiratòria
 • Tema 3. Oxigenoteràpia
 • Tema 4. Maneig de la Via Aèria
 • Tema 5. La Intubació Traqueal: orotraqueal, traqueostomia i cricotirotomia
 • Tema 6. Ventilació Mecànica Invasiva (VMI)
 • Tema 7. Ventilació Mecànica No Invasiva (VMNI)
 • Tema 8. Procediments especials en Ventilació Mecànica
 • Tema 9. Síndrome de Distrès Respiratori Agut, el decúbit pron i altres procediments especials

El contenido teórico de cada tema estará compuesto por:

 • Apunts complets en format web.
 • Apunts complets en format pdf descarregable.
 • Apunts resumits. Podcast o enregistraments dàudio mp3.
 • Vídeos o classes multimèdia mp4.

 

 

Profesores

MSc. PATRICIA TOMÁS CANTOS

Profesora

MSc. PATRICIA TOMÁS CANTOS

Objetivos

Objetivos generales 

 1. Ser capaç de cuidar de manera segura i eficient un pacient amb ventilació mecànica que pateix una patologia respiratòria crítica.

Objetivos específicos 

 1. Ser capaç didentificar les estructures anatòmiques respiratòries implicades en la ventilació mecànica.
 2. Ser capaç de prestar unes cures científiques al pacient crític amb insuficiència respiratòria.
 3. Ser capaç d administrar l oxigenoteràpia adequada a un pacient crític amb patologia respiratòria.
 4. Ser capaç de manejar la via aèria de pacients ingressats en una unitat de cures intensives.
 5. Ser capaç de prestar les cures adequades en la intubació traqueal. Ser capaç de cuidar de manera segura i eficient un pacient amb ventilació mecànica invasiva.
 6. Ser capaç de cuidar de manera segura i eficient un pacient amb ventilació mecànica no invasiva.
 7. Ser capaç de col·locar un pacient amb patologia respiratòria crítica en decúbit pron.

Herramientas en el Campus Virtual

Foros

Lugar público donde podrás realizar preguntas e iniciar conversaciones sobre los contenidos del curso.

Mensajería interna

Podrás ponerte en contacto con el profesor o con otros alumnos, mediante mensajes internos..

Calificaciones

Sección útil para visualizar las notas obtenidas durante los ejercicios de los distintos módulos.

Encuesta fin de curso

Con el fin de mantener el compromiso de mejora continua, recomendamos que cumplimentes la encuesta de calidad al finalizar el curso.

Requisitos técnicos

Requisits tècnics:

 • Ordinador amb accés a Internet.
 • Adreça personal de correu electrònic.

Evaluación

Serious Games

SERIOUS GAME

L'avaluació del curs es farà mitjançant el nostre Innovador joc "Salus Game"

Per superar el joc i aprovar el curs hauràs de superar 10 NIVELLS i EL REPTE FINAL.

Per superar els diferents nivells, podràs obtenir fins a 10 comodins. Per obtenir cadascun dels comodins, hauràs de visualitzar un vídeo corresponent als diferents temes del curs i contestar correctament una pregunta relacionada.

Cada nivell té 5 preguntes que hauràs de contestar correctament de manera consecutiva. Aquestes preguntes es poden presentar en format text o imatge. Les preguntes i les possibles respostes es presenten de manera aleatòria.

Si falles una pregunta dins un nivell i no tens o no vols utilitzar un comodí, hauràs de començar el nivell des de la primera pregunta. En cas d'utilitzar un dels comodins, podreu continuar el joc en la pregunta en què el vau deixar.

A la pantalla final hauràs de respondre diferents preguntes fins que completis la barra denergia.

Podeu comprovar les característiques del joc Salus Game a través del següent videotutorial; https://youtu.be/EbLfedpKztA

 
Hem sol·licitat l'acreditació CFC per a Infermeres. Un cop superat el curs i si després de ser avaluat pel Consell Basc de Formació Continuada de les Professions Sanitàries li atorga un nombre de crèdits CFC, s'emetrà el DIPLOMA ACREDITATIU amb acreditació CFC que serà allotjat al teu perfil personal de SalusPlay. Se t'enviarà un email quan es pugi el teu Diploma explicant-te com descarregar-te'l.

Opiniones

Debes iniciar sesión para poder opinar sobre este curso.